Fordelene med kredittkort på reise og ferie

Når man skal ut og reise er det verdt å ta med seg de økonomiske fordelene man kan få. Kredittkort gir en rekke slike fordeler. Dersom minimum 50 % av reisen blir betalt med kredittkort, får man automatisk reise- og avbestillingsforsikring. Andre gode ting man får med seg, er utsatt betaling og flere gode rabatter. Les mer i artikkelen under eller på remember.no.

Man må være obs på at det knyttes noen forutsetninger til disse fordelene, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke goder man får ved bruk av kredittkort på ferien og hvilke forutsetninger som må være til stede for at disse skal gjelde – med utgangspunkt i Re:member. Blant annet gjelder visse aldersgrenser og at en viss andel av den aktuelle ferien må betales med kortet.

Reise og avbestillingsforsikring

Trygghet og sikkerhet viktige forutsetninger for at ferien skal bli et godt minne. Derfor er det veldig viktig å være godt forsikret. Man vet aldri når uforutsette hendelser dukker opp, og enkelte hendelser kan bli svært dyre om man ikke har forsikring og må betale kostnadene selv. Betaler man minst 50 % av reisen med kredittkort, får man automatisk reiseforsikring med på kjøpet. Dette koster ingenting ekstra.

Forsikringsordningen i kredittkortet er særlig gunstig for familier og grupper, og den dekker også ektefelle eller samboer og hjemmeboende barn under 21 år. I tillegg kan forsikringen dekke inntil tre medreisende – altså trenger man ikke å være i slekt for at forsikringen skal dekke flere. Dette gjelder kun dersom man ikke reiser med familie. Avbestillingsforsikring er også inkludert, og dette gjelder også for flere individer.

Dette dekker reiseforsikringen

Det er mange uforutsette ting som kan skje når man skal reise på ferie. Forsikringen inkluderer både dekning av tapt reisegods, dekning av tapte verdigjenstander og ran eller tyveri av penger. Forsikringen gir erstatning ved forsinket reisegods eller skader på bagasje og reisegods. Dersom man blir syk eller skadet i utlandet, kan det påløpe store kostnader. Derfor bør man ha en god forsikring som dekker slike uforutsette kostnader.

Betaler man med kort med kreditt, dekkes kostnader knyttet til både hjemtransport og lege, eller sykehusinnleggelse og nødvendig behandling. Dette er hendelser som kan være svært kostbare om man må dekke dette selv. Reiseforsikringen dekker også reiseulykker og død, og ved død utbetales en engangserstatning. Avbestillingsforsikringen gjelder både individuelle reiser og per familie. Dersom vi tar utgangspunkt i Re:member, blir også forsinket fremmøte i Norden og forsinkelser knyttet til reisearrangørenes transportmiddel dekket.

Forutsetninger for at reiseforsikringen skal gjelde

Det er fordelaktig å bruke det samme kredittkort både til å betale reisen og underveis på reisen, da det er noen krav som må oppfylles for at forsikringen skal være gjeldende. Mest sentralt er at 50 % av transportkostnadene knyttet til reisen skal betales med kredittkort. Dette gjelder også dersom man bruker eget kjøretøy, og kostnader knyttet til reisen kan da være bensin eller diesel, samt ferge og overnatting.

Man er forsikret på reiser i hele verden, med unntak av i hjemmet, på arbeidssted, skole eller på reiser mellom de nevnte stedene. Det finnes også noen aldersgrenser knyttet til de ulike forsikringene. Avbestillingsforsikring vil ikke gjelde for personer over en viss alder. Dette gjelder også dekning av reisesyke og hjemtransport. For ulykkesforsikring vil det utbetales redusert erstatning for personer over 67 år.

Andre fordeler knyttet til bruk av kredittkort på ferie

I tillegg til gode forsikringer som er inkludert ved bruk av kortet, får man også betalingsutsettelse og 45 dagers rentefri kreditt. Det er mindre risiko å bruke kort enn penger, da et kredittkort enkelt kan sperres om det blir mistet eller stjålet. Dessuten gir kredittkort en rekke andre fordeler, som for eksempel gode rabatter i nettbutikker og redusert pris på mange varer og tjenester.

Husk at å kjøpe varer og tjenester med betalingskort betyr det samme som å låne penger. Derfor bør man aldri kjøpe varer og tjenester med kredittkort som man ikke har råd til. Pengene skal betales tilbake, og de økonomiske fordelene ved bruk av kredittkort forutsetter at man betaler kredittkortregningen ved forfall, ellers vil det påløpe renter og gebyrer. Se også fordeler ved bruk av kredittkort med reiseforsikring.

Oppsummering

  • Bruk av kredittkort på ferie gir en rekke gode fordeler
  • Fordelene forutsetter at kreditten blir tilbakebetalt i tide. Begrensninger gjelder.

Betales ferien med betalingskort får man altså svært gode forsikringsordninger og andre goder inkludert, men det er viktig å være klar over hvilke forutsetninger og begrensninger som gjelder. Betales kreditten tilbake i tide, vil man få en rekke goder inkludert, helt uten ekstra kostnad. Det er viktig å aldri kjøpe varer og tjenester med kredittkort som man i utgangspunktet ikke har råd til.